Tiedätkö, kuka tekee vaatteesi? Johtuen länsimaiden korkeista työvoimakustannuksista ja tiukasta ympäristölainsäädännöstä, tekstiiliteollisuus on viimeisten vuosikymmenien aikana valunut kaukoitään. Näissä ns. halpatuontimaissa työntekijöiden asema ja olosuhteet ovat usein epäinhimilliset, sekä usein ympäristösäädökset puuttuvat osin kokonaan. 

Yritysten suurempi ja suurempi voitontavoittelu ajaa työpaikat pois Euroopasta, lisääntyneet kuljetukset saastuttavat ympäristöä ja kemikaalien käsittely tapahtuu siellä, missä niiden aiheuttamia haittoja ei huomioida. Valinta on kuitenkin ostopäätöksen tekevällä kuluttajalla.

Kunnioitus materiaaleja kohtaan

Tam Silk on vastuullinen, kotimainen työllistäjä, joka valmistaa tuotteensa alusta loppuun lähellä asiakastaan. Useat tuotteemme valmistetaan käyttäen luonnonkuituja, jolloin kuitujen kierrättäminen on mahdollista vaatteen elinkaaren jälkeen. Pyrimme minimoimaan leikkuujätteen määrää sekä kierrättämään ja uudelleen käyttämään eri materiaaleja pienentääksemme ympäristökuormitusta.

Olemme tehneet sopimuksen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa hoitaaksemme ympäristövastuuta pakkausmateriaalien osalta.

Tuotteemme on valmistettu Suomessa, suomalaisille kuluttajille. Suomalainen valmistus takaa, että tuotteen tekijän oikeudet täyttyvät. Tekijöille tarjotaan lain edellyttämät etuudet, palkkaus ja heidän työolosuhteista pidetään huolta.

Tuotantoprosessimme on valvottua ja tuotannossamme noudatetaan Tekstiili- ja muotiteollisuuden työehtosopimusta.

Asiakkaan tarpeiden ja tottumusten tunteminen näkyy tuotteissa mitoituksessa ja pienissä yksityiskohdissa. Kotimaisen tuotteen ostaminen on sekä ekologisesti että kansantaloudellisesti kannattava valinta. Sinä olet meidän työnantajamme!

Lue lisää valmistusprosessista ja materiaalien valinnasta läpinäkyvyys-sivulta.